Aslıcan Özgür İleli

Yabancı Plakalı araçlarla ilgili sorular ve cevaplar

featured

Herkesin çelişki yaşadığı o sorulara cevpalar:

Yabancı plakalı araçları kimlerin kullanabileceği konusunda birçok çelişkili durumlar söz konusudur. Bu konuda ki karışıklığı netliğe kavuşturmak için ilgili mevzuatlara gereğince durumu beyan etmemiz gerekmektedir

Afbeelding van WhatsApp op 2023 11 26 om 15.27.25 77b74f84

Yabancı Plakalı Aracı Türkiye de Kimler Kullanabilir ?

Yabancı plakalı araçları Türkiye’de yalnızca araç sahibi, ikamet yeri Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunan araç sahibinin eşi, anne babası veya çocukları kullanabilir.  (Eş anne baba ve çocuğunYurtdışında yerleşik olması şartıyla)

Bunun dışında ancak, yolculuk süresince araç sahibinin de taşıtta bulunması kaydıyla başkaları tarafından kullanılmasına izin verilir.

Bu araçların sahipleri vekaletname vererek taşıtlarını başkasının kullanımına bırakamazlar.

Kısacası Yurtdışı Plakalı Aracı kanunda belirtilen koşullar dışında kimsenin tasarrufuna bırakılmaması gerekmekte olup aksi halde bunu ihlal edenler GEREĞİ   çeşitli yaptırımlarla karşılaşacaklardır.

2 YIL SONUNDA ARACI TEKRAR TÜRKİYEDE KULLANABİLMEK İÇİN ;

Araç Türkiye’ye girdiği andan itibaren 2 yıl boyunca Türkiye’de kalabilir. 2 yıl sonunda tekrar Türkiye’de kullanılabilmesi için 185 gün boyunca aracın yurt dışında kalması gerekir. 2 yıl dolduğu halde Türkiye’de kullanılan araçlar trafikten men edilir ve sahibine para cezası verilir.

sürenin tamamını kullanan kişi çıkış tarihinden itibaren 185 gün yurtdışında bulunmadan aynı veya farklı bir taşıtı Türkiye’ye getiremez. Yeniden taşıt getirilebilmesi için 185 gün yurtdışında bulunulması gerekir.

Yabancı Plakalı Araçlarda Hangi Durumda Cezalar Uygulanır

Hak sahibi olmayan kişilerce kullanılması

Türkiye’ye getirilen taşıtların getiriliş amacı dışında kullanılması, bir başkasına kiralanması, ödünç verilmesi, başka bir şahsa izinsiz devredilmesi veya satılması,

Yurtta kalma süresinin bitimini takip eden ilk 3 ay içerisinde yurtdışına çıkarılmaması veya bu sürede herhangi bir gümrük idaresine teslim edilmemesi,

Taşıtla birlikte giren ve belgelerinde kayıtlı olan parçalarının gümrük idaresinden izin alınmaksızın değiştirilmesi,

Türkiye’ye birden fazla pasaport veya kimlikle giriş yapıldığı bilgisini gümrük idaresine vermeksizin yurtdışı yerleşiklik şartını sağlıyormuş gibi işlem yaptırılması

YABANCI EHLİYET TÜRKİYEDE NE KADAR KULLANILIR ?

Bu konu ile ilgili ÖNEMLE belirtelim ki, halen 1 yıl olarak bilinmekte olan süre 2020 yılında Yönetmelikle değişmiştir. (karayolları trafik yönetmeliği)

1 yıldan 2 yıla çıkmıştır süre

Türkiye’de yurtdışı sürücü belgesi ile araç kullanımı, 2 yıl süre ile sağlanabilmektedir. Altı aydan fazla ülkemizde bulunanların, araç kullanırken sürücü belgelerinin dış temsilcilikler veya noter tarafından onaylanmış Türkçe tercümelerini sürücü belgesi ile birlikte yanlarında bulundurmaları zorunludur.

İki yılın sonunda ülkemizde araç kullanılabilmesi için dış ülkelerden alınan sürücü belgelerinin ülkemiz sürücü belgesi ile değiştirilmesi zorunludur.

Yönetmelikte TÜRK VATANDAŞLARI diye özellikle belirtilmiştir.(çifte vatandaşlarıda kapsar). Yabancı vatandaşlar diye belirtilen kısım Türk vatandaşlığından çıkmış veya da yabancıları ilgilendirmektedir.

UYARI: Bu konularla ilgili maalesef yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızı hukuka aykırı ve sahte bilgilerle milliyetçilik duygularını kullanmak isteyerek dolandırmak isteyenler çok oluyor. Resmi olmayan kişilere inanmamalarını kişisel bilgilerini paylaşmamalarını önemle belirtmek isterim.

Av. Aslıcan ÖZGÜR İLELİ-NHaber.nl

Yabancı Plakalı araçlarla ilgili sorular ve cevaplar

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir