T.C. Lahey Büyükelçiliği’ne katip alınacak. İşte alınacak personel için aranan şartlar:

featured

T.C. Lahey Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamaya göre, T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Lahey İletişim Müşavirliğine mahalli kâtip/sözleşmeli sekreter alınacak. Sınavla alınacak ve sözleşmeli olarak istihdam edilecek personel; büro işleri, Hollandaca ve Türkçe bilgisayarlı yazışma işleri, dosyalama, arşiv, fotokopi vb. kırtasiye işleri ile amirin vereceği diğer idari işlerden sorumlu olacak.  İstihdam edilecek personelde aranan şartlar ve işe başvuru koşulları aşağıda yer alıyor. Öte yandan T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yurt dışı teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere “mahallî katip / sözleşmeli sekreter” pozisyonuna, sınavla 18 adet personel alınacağı açıklandı.

T.C. Cumhurbaskanligi Iletisim Baskanligi

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANLIĞI Lahey İletişim Müşavirliği Mahalli Kâtip/Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu

T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Lahey İletişim Müşavirliğinde münhal bulunan 1 (bir)
adet mahalli kâtip/sözleşmeli sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır.
Görev Tanımı: Müşavirliğimizde sözleşmeli olarak istihdam edilecek personel; büro işleri,
Hollandaca ve Türkçe bilgisayarlı yazışma işleri, dosyalama, arşiv, fotokopi vb. kırtasiye işleri ile
amirin vereceği diğer idari işleri yapar.

I. ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

1. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
2. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen
bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli
iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
3. Askerlik durumu itibarıyla;
a. Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b. Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c. Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya
yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
4. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek özrü veya akıl hastalığı bulunmamak. Her türlü
iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile
belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir )
5. En az ortaöğretim mezunu (lise) veya dengi yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak,
(sekreterlik okulu veya yüksekokul mezunu olmak tercih sebebidir)
6. Görev yapacağı ülkenin dilini ve Türkçeyi iyi derecede biliyor olmak.
7. Yeterli düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olmak ve ofis programlarını iyi derecede
kullanmak,
8. Hollanda’da çalışma ve oturum iznine sahip olmak.

II. BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

1. Başvuru Sırasında İstenen Belgeler
a. Başvuran kişinin dilekçesi (Adres bilgisi bulunacak şekilde) (Ek-1),
b. Başvuran kişiye ait fotoğraflı özgeçmiş (Ek-2),
c. Türkçe ve Hollandaca “Niyet Mektubu”
d. Ortaöğretim veya dengi yabancı öğretim kurumları, yüksekokul, lisans, yüksek lisans,
doktora diploma örnekleri ve tasdikli tercümeleri,
e. Yabancı uyruklular için Türkçe veya uluslararası dillerden birisine vakıf olduğunu
gösteren belge (kişisel beyan / varsa dil puanı)
f. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar için bulunulan ülke dilini veya bu ülkelerde
geçerli uluslararası dillerden birisini bildiğine dair belge,
g. T.C. uyruklular için nüfus cüzdanı/kimlik kartı örneği, yabancı uyruklular için kimlik
kartı örneği,
h. Aile Nüfus Kayıt Örneği,
i. İki adet vesikalık fotoğraf,
j. Görev yapmasına engel bir halinin olmadığına dair yazılı beyan (Ek-3),
k. Pasaportunun aslı veya onaylı sureti ile işlem görmüş sayfalarının fotokopileri,
l. İlgili ülkede çalışma ve oturum izninin olduğuna dair belge,
m. Adli sicil durumu (Kişinin beyanı esas alınacaktır) (Ek-4),
n. Mecburi askerlik uygulaması bulunan ülkelerde askerlik durum bilgisi (Kişinin beyanı
esas alınacaktır) (Ek-5).
2. Yazılı Sınavda İbraz Edilmesi Gerekli Belgeler
a. Posta yolu ile yapılacak başvurularda gönderilen belgelerin asıllarının yazılı sınava
gelirken ibraz edilmesi gerekmektedir (d, e, f, g, h, j, k, l)
3. Sözlü ve Uygulamalı Sınava Gelirken İstenen Belgeler
a. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (1 adet) (Ek-6),
b. Adli Sicil Kayıt Belgesi,
c. Askerlik Durum Belgesi.

III. SINAV

Sınava girerken pasaport veya nüfus cüzdanının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.

1. Yazılı Yeterlilik Sınavı
Yazılı yeterlilik sınavı 02 Ekim 2023 tarihinde saat 15.00’da T.C. Lahey Büyükelçiliği 15,
Jan Evertstraat, 2514 BS, Den Haag adresinde yapılacaktır.

Sınav Konuları:
Türkçe Kompozisyon (1 saat)
Türkçeden Hollandacaya çeviri (1 saat)
Hollandacadan Türkçeye çeviri (1 saat)

2. Sözlü ve Uygulamalı Sınav
Yazılı yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar 09 Ekim 2023 tarihinde saat 15.00’da
yapılacak sözlü ve uygulamalı sınava davet edilecektir.

Sözlü Sınav Konuları: Genel Kültür, Eğitim, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Tarih
ve Sanat Bilgisi ve Hollandaca konuşma becerileri
Uygulamalı Sınav Konuları: Bilgisayar kullanımı (Office programları: Word,
Excel)

IV. BAŞVURU TARİHİ
Başvurular en geç 15 Eylül 2023 tarihi mesai bitimine kadar T.C. Lahey Büyükelçiliği 15,
Jan Evertstraat, 2514 BS, Den Haag adresine ulaşacak şekilde posta ile veya hafta içi her gün
09.00 – 18.00 saatleri arasında şahsen yapılabilir. Postayla yapılan başvurularda meydana
gelebilecek gecikme ve kayıplardan Müşavirliğimiz sorumlu değildir.

V. SINAV YERİ

1. Yazılı Sınav:
T.C. Lahey Büyükelçiliği 15, Jan Evertstraat, 2514 BS, Den Haag

2. Sözlü ve Uygulamalı Sınav:
T.C. Lahey Büyükelçiliği 15, Jan Evertstraat, 2514 BS, Den Haag
Tel : 070 302 31 38
E-posta: lahey@iletisim.gov.tr

T.C. İLETİŞİM BAŞKANLIĞINA ALINACAK PERSOLLE İLGİLİ ŞARTLAR

T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yurt dışı teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere “mahallî katip / sözleşmeli sekreter” pozisyonuna, sınavla 18 adet personel alınacak.

Başvuruların alımı ve sınav süreci iletişim müşavirliklerince gerçekleştirilecek olup her bir iletişim müşavirliğine ait detaylı ilan metinleri aşağıda yer almaktadır

1.Astana İletişim Müşavirliği İlan Metni

2.Aşkabat İletişim Müşavirliği İlan Metni

3.Bakü İletişim Müşavirliği İlan Metni

4.Bern İletişim Müşavirliği İlan Metni

5.Bişkek İletişim Müşavirliği İlan Metni

6.Cidde İletişim Ataşeliği İlan Metni

7.Kuala Lumpur İletişim Müşavirliği İlan Metni

8.Lahey Müşavirliği İlan Metni

9.Londra İletişim Müşavirliği İlan Metni

10.Madrid İletişim Müşavirliği İlan Metni

11.Pekin İletişim Müşavirliği İlan Metni

12.Saray Bosna İletişim Müşavirliği İlan Metni

13.Stockholm İletişim Müşavirliği İlan Metni

14.Şikago İletişim Ataşeliği İlan Metni

15.Taşkent İletişim Müşavirliği İlan Metni

16.Tel Aviv İletişim Müşavirliği İlan Metni

17.Vaşington İletişim Müşavirliği İlan Metni

nhaber.nl

T.C. Lahey Büyükelçiliği’ne katip alınacak. İşte alınacak personel için aranan şartlar:

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.