Hollandalı elçi İstiklal Marşımızı Hollandacaya çevirdi

12 Mart 1921’de kabul edilen Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı İstiklal Marşımızın kabulünün bugün yıl dönümü. Haberimiz yeni değil tam bir yıllık, ama günün anlam ve önemine uygun olduğu için hatırlanmaya değer…

Hollanda’nın Ankara Büyükelçiliği’inde görevli eski Elçi Maslahatgüzar Erik Weststrate’nin mükemmel Türkçesi ile konuştuğu herkesin gönülleri fethederken  geçtiğimiz yıl İstiklal Marşımızın 10 kıtasının tamamını Hollandacaya çevirerek milyonların gönlüne taht kurdu.

İşte Merhum M. Akif’den Türkçe, Erik Weststrate’den Hollandaca İstiklal Marşımız:

İSTİKLAL MARŞI (VRIJHEID MARSCH TÜRKİYE)

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;(Vrees niet, o rode banier; Die wappert op deze horizonten) Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.(Zolang de laatste haard die boven dit land rookt niet is gedoofd

O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; (Is hij de ster van mijn volk die zal stralen.)
O benimdir, o benim milletimindir ancak.(Hij is alleen van mij, en van mijn volk)

Çatma, kurban ol ayım, çehreni ey nazlı hilal!(Frons je gezicht niet zo, jij terughoudende halve maan!)Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celal?(Lach toch eens naar mijn heldhaftige ras! Wat is dit voor een geweld en woede?

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal…Anders komt ons vergoten bloed jou niet toe…)
Hakkıdır, hakk’a tapan, milletimin istiklal! (Vrijheid is het recht van mijn godvrezende volk!)…

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.(Ik was vrij vanaf het begin en zal het altijd zijn.)
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!(Welke gek zal me vastketenen? Het idee verbaast mij!)

Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.(Ik ben als een brullende vloed; krachtig en onafhankelijk.)
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.(Ik zal bergen verscheuren, ik zal de oneindigheid overtreffen, en dan nog zal ik uitstromen!)…

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,(Al omringt een stalen pantsermuur de westelijke horizon,)
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var(Ik heb een bastion in mijn hart vol van geloof!)
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,(Je bent machtig, vrees niet! Hoe kan het tandeloze monster,)
‘Medeniyet!’ dediğin tek dişi kalmış canavar?(Wat je “beschaving” noemt, is een monster met nog één tand over ?)…

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.(Mijn vriend! Laat mijn geboorteland niet in de handen van gemene mensen!)
Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.(Geef uw borst als pantser! Houd deze beschamende stormloop tegen!)
Doğacaktır sana va’dettigi günler hakk’ın…(Want snel zal de dag van de goddelijke belofte komen.)
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.(Wie weet het? Misschien morgen? Misschien nog wel eerder dan morgen!)…

Bastığın yerleri ‘toprak!’ diyerek geçme, tanı:(Zie niet de grond waar u op loopt als zuivere aarde,)
Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. (Maar denk over de duizenden onder u die er liggen, zonder een lijkwade.)
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: (Jij bent de edele zoon van een martelaar, behoud de traditie, kwets niet uw voorvader!)
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.(Zelfs wanneer u werelden wordt beloofd, geef dit paradijs van een geboorteland niet op.)…

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?(Welke man zou niet willen sterven voor dit hemelse stuk land?)
Şuheda fışkıracak toprağı sıksan, şuheda!(De martelaren zouden uitstorten als u de grond zou uitdrukken! Martelaren!)
Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda,(God mag al mijn geliefden en al mijn bezit nemen als hij wil.)
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. (Maar laat hem mij niet van mijn enige echte geboorteland op deze wereld beroven.)…

Ruhumun senden, ilahi, şudur ancak emeli: (De enige smeekbede van mijn ziel aan U, Ο God, is dit)
Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. (Laat geen vreemde hand de borst van mijn heiligdom bezoedelen.)
Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli, (Laten deze gebedsoproepen, waarvan de belijdenissen de kern van het geloof zijn,)
Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. (Euwig over mijn vaderland weerklinken…

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım, (Dan zal mijn grafsteen, als er een is, duizenden keren met zijn voorhoofd de aarde raken (zoals in salaat) in geestvervoering.)
Her cerihamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım, (O God, tranen van bloed stromen uit mij, uit iedere wond,)
Fışkırır ruh-i mücerred gibi yerden na’şım; (Mijn lijk zal van de aarde stromen als een geest,)
O zaman yükselerek arsa değer belki başım. (En dan zal ik wellicht opstijgen en de hemel bereiken.)…

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal! (Wapper als de dagende hemel, o roemrijke halve maan,)
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. (Zodat eindelijk al mijn vergoten bloed waardig kan zijn!)

Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal: (Nooit zul jij, noch mijn natie vernietigd worden!)
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet; (Vrijheid is het recht van mijn altijd vrij geleefde vlag)
Hakkıdır, hakk’a tapan, milletimin istiklal! (Onafhankelijkheid is het recht van mijn God vererende volk!

nhaber.nl

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir